Každý deň nové seriály epizódy titulky dabingy. Pre všetkých, ktorý milujú sledovať ONLINE

Nastavenia

Výber jazyka:

Slovenčina Čeština

Skryť anime:

Zobraziť iba anime:

Skryť ázijskej drámy:

Zobraziť iba ázisjkú drámu:

Nový prevádzkovateľ: Prehlásenie

Akékoľvek nahlásenia autorov plne rešpektujeme, každé nahlásenie bude odstránené do 24 hodín, pristúpime na akúkoľvek dohodu s autormi diel ak ide o propagáciu nových diel, prosím chápte že prevádzkovateľ webu obsah nesťahuje a nenahráva na žiadne servery. O obsah webu sa starajú uživatelia, prevádzkovatel nemôže za to, aké dielo sa objaví na webe. Prevádzkovateľ nevlastní servery, na ktorých sú diela uložené. Web len odkazuje na iné stránky, na ktorých sú diela uložené.

SOZA uznáva, že použitie embedovacích kódov nie je verejným prenosom, resp. sprístupňovaním autorského diela verejnosti podľa platného Autorského zákona a teda nepodlieha licencovaniu

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie autorského práva, z dôvodu, že žiadne video sa nenachádza na jeho serveri a nemá možnosť si overiť dodržiavanie autorského práva zo strany iných prevádzkovateľov stránok, ktorí tieto diela sprístupňujú.

Stránka SledujSerialy.to iba odkazuje na videá, tzv. embedovanie, ktoré bolo EÚ súdom vyhlásené ako legálne a tým neporušujeme žiadny zákon, zdroj:

Táto strana slúži len pre autorov odkazovaných videií.

Na odkaze išli Vaše dielo chránené Vaším autorským právom a neumiestnili ste ho na túto odkazovanú stránku? Povedzte nám túto informáciu prostredníctvom nášho krátkeho formulára. Iba za predpokladu, že nechcete aby sme na toto video ďalej odkazovali.

Náležitosti v súlade s právnymi predpismi EÚ, SR, ČR a DMCA

Podanie oznámenia podľa zákona DMCA odobratie odkazu chráneného autorskými právami, pre držiteľov autorských práv. SledujSeriály rešpektuje duševné vlastníctvo autorov na odkazovaných videií. Ak sa domnievate, že vaše dielo chránené autorskými právami bolo skopírované a je prístupné na webovej stránke na ktorú odkazujeme, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, nahláste nám údajné porušenie Vašich autorských práv.

Poskytnite nám primerané informácie:

  • 1. Úplný opis diela chráneného autorskými právami alebo iného duševného vlastníctva, ktorého sa podľa vášho tvrdenia porušenie týka
  • 2. Elektronický alebo fyzický podpis osoby poverenej konať v mene vlastníka autorských práv alebo iného duševného vlastníctva
  • 3. Opis kde na tejto webovej stránke Sledujserialy.sk sa nachádza odkaz, ktorého sa podľa vášho tvrdenia porušenie týka
  • 4. Vaše meno, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu (slúži len na kontaktovanie z našej strany pre bližšie informácie a odpovede na Váš zaslaný podnet)
  • 5. Vaše vyhlásenie, že sa v dobrej viere domnievate, že sporné používanie nie je autorizované vlastníkom autorských práv, jeho agentom, či zákonom Vyhlásenie podpísané vami, urobené s vedomím Trestnosť za křivopřísežnictví, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné, a že ste vlastníkom autorských práv alebo duševného vlastníctva, alebo ste poverený konať v mene vlastníka autorských práv alebo duševného vlastníctva.
  • 6. Na Váš podnet bude odpovedané do 15tich pracovných dní.